Plusdocument - Voortgezet Onderwijs

Droomloopbaan

plusdocument

Eigenaarschap

De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) voor het plusdocument.

Voor wie?

Het plusdocument is bedoeld voor leerlingen die de school verlaten en extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum.  Dit document kan de leerling meenemen naar een vervolgstudie.

Vervolgstudie

Tijdens het intake gesprek van de vervolgstudie kan de leerling zijn/haar plusdocument mee nemen om te laten zien wat de leerling buiten het verplichte curriculum aan waardevolle activiteiten heeft gedaan / geleerd.

Plusdocument

Het plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het plusdocument is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

 

Droomloopbaan stelt zich tot doel om alle leerlingen een plusdocument mee te geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien. De leerling kan het plusdocument gebruiken buiten de school, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. 

LOB CV

Het LOB-CV is een document waarin de vijf loopbaancompetenties tot uiting komen. Deze loopbaancompetenties onderscheiden Frans Meijers en Marinka Kuijpers op basis van onderzoek onder werknemers. Uit dit onderzoek blijkt dat deze competenties van belang zijn om al werkend en lerend zelfsturing aan te brengen in de loopbaan 

Samenvatting van de vijf loopbaancompetenties
- Wie ben ik, wat kan ik?  kwaliteitenreflectie
- Wat wil ik, wat drijft mij? motievenreflectie
- Welk soort werk past bij mij? werkexploratie
- Wat wil ik worden? loopbaansturing
- Wie kan mij daarbij helpen? netwerken

Ons plusdocument bestaat uit

Cognitieve Extra's

Hieronder vallen succesvol afgeronde (talent) programma’s, extra talen waarin geen eindexamen wordt gedaan, Olympiades etc.

Persoonlijke ontwikkeling

Hier kan benoemd worden op welke manier leerlingen zich hebben ontwikkeld als persoon.

Talenten

Talenten of prestaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, creativiteit, cultuur, zorg, ondernemen en leiderschap kunnen hier worden vermeld.

plusdocument2

Competenties

Deze kunnen naar inzicht van de school zijn gebaseerd op bijvoorbeeld de lijst van 21e-eeuwse vaardigheden, competenties in een beroepssector, recente hbo-vaardigheden of een eigen schoollijst.

Overig

Een plusdocument kan ook ruimte bieden aan schoolspecifieke zaken. Het kan gaan om scholen die een bepaald profiel uitdragen, zoals Montessori, onderzoekend leren, een programma als Havisten Competent, technasium etc..